12.11.2013 w MCK w Bydgoszczy odbył się wykład pt. „Archiduszki – Architekci Bydgoszczy XX wieku”. Wykład wygłosiły dr Agnieszka Wysocka oraz dr Iwona Jastrzębska – Puzowska.