Na zakończenie wystawy odbył się wykład pod tytułem „HS99-13”, wygłoszony przez autorów projektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, architektów: Dariusza Hermana oraz Wojciecha Subalskiego , laureatów Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Nagrody Głównej XVI edycji konkursu  „Polski Cement w Architekturze”.

fot. Jakub Certowicz (CINiBA w Katowicach) i Marek Mischker (wernisaż)