Ministerstwo Spraw Zagranicznych

oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich

ogłasza III edycję

KONKURSU O NAGRODĘ MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

IM. JERZEGO WARCHAŁOWSKIEGO

 

 

       Konkurs o Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego dla studentów architektury i architektury wnętrz

       Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłaszają III edycję konkursu o nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. Jerzego Warchałowskiego.

Celem organizacji konkursu jest promocja współczesnej sztuki polskiej oraz rodzimej myśli twórczej, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia projektantów. Mamy nadzieję, iż konkurs pozwoli na wskazanie nowych kierunków myślenia o kształcie placówek dyplomatycznych i przestrzeni dedykowanych służbie zagranicznej.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu przestrzeni foyer w Ambasadzie RP w New Delhi, zgodnie z hasłem: „WSPÓLNOTA DEMOKRACJI – WSPÓLNOTA WOLNOŚCI”. Zadanie projektowe dedykowane jest studentom, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w konkursie (do dnia 10.04.2014r.) oraz złożą projekt konkursowy (do dnia 13 maja 2014r.).

Szczegółowe warunki konkursowe określa regulamin, który zostanie udostępniony na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich od dnia 17.03.2014r. (www.sarp.org.pl). Nagrody zostaną wręczone podczas II Konferencji Infrastrukturalnej MSZ w dniu 16 maja 2014r. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki (ul. Rajska 12). Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa, która będzie następnie prezentowana w Galerii Architektury SARP w Krakowie (Plac Szczepański 6).

Liczymy na duże zainteresowanie Państwa tematyką wystawy oraz wykreowanie wielu interesujących wizji artystycznych w trakcie pracy nad projektem. Serdecznie zapraszamy do udziału

Warszawa, 12.03.2014

 

 

Szanowni Państwo

W uzupełnieniu informacji zawartych w zaproszeniu do udziału w Konkursie o Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych im. J. Warchałowskiego dla studentów architektury i architektury wnętrz pragnę dodać, że z inicjatywy SARP dla zwycięzkiego zespołu przewidziana jest dodatkowa premia w postaci stażu projektowego przy projekcie realizacyjnym przebudowy Ambasady Polskiej w New Delhi pod kierunkiem autorów tego budynku arch.arch Stanisława Deńko i Witolda Ceckiewicza.

Bardzo dziękuję naszym Szanownym Kolegom Architektom za zgodę na możliwośc udziału w stażu projektowym autorom nagrodzonej pracy. Mam nadzieję, że będzie to dodatkową motywacją do uczestnictwa w konkursie oraz szansą dla naszych młodych kolegów startu do życia w zawodzie architekta.

Mariusz Ścisło

Prezes SARP