Konkurs „Przyjazny 2013” organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Bydgoszczy przy współudziale Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów i  pod patronatem medialnym „Expressu Bydgoskiego” ma na celu uzmysłowienie  mieszkańcom, o ile łatwiejsze byłoby poruszanie się po mieście  i korzystanie z większości obiektów, gdyby byłyby one lepiej przygotowane do korzystania przez wszystkich ludzi, niezależnie od ich sprawności fizycznej. Dotyczy więc on w praktyce większości użytkowników przestrzeni publicznej,  ale szczególnie osób na wózkach inwalidzkich, osób chodzących z trudnością, osób niewidomych i słabo widzących, rodziców z wózkami dziecięcymi, z małymi dziećmi, osób starszych, osób z większym bagażem, zakupami  itp.

Organizatorzy konkursu zachęcają wszystkich do głosowania na obiekty najbardziej przyjazne a także na obiekty nieprzyjazne, żeby stworzyć „mapę” miejsc w Bydgoszczy, w których możemy  poczuć się komfortowo, a także takich miejsc, w których pilnie należy coś zmienić, bo są szczególnie uciążliwe dla mniej sprawnych  mieszkańców.

Głosować można poprzez stronę internetową Expressu Bydgoskiego http://express.bydgoski.pl/ zakładka Plebiscyty: http://plebiscyty.expressmedia.pl/302610,Zlam-bariery-razem-z-Expressem.html . Na głosujących czekają drobne upominki ufundowane przez Organizatora.