2 kwietnia bieżącego roku, w MCK w Bydgoszczy odbył się wykład Flemminga Frosta, otwierający wystawę poświęconą współczesnej architekturze Danii.
Wykład opierał się na omówieniu przez architekta wybranych projektów jego pracowni JUUL/FROST architects.
Każde doświadczenie, które uświadamia nam jak wygląda życie w innej części świata, czy Europy, jest bardzo pouczające. Taki też był wykład pana Frosta.
Różnice w architekturze polskiej i duńskiej są łatwo zauważalne, dla każdego, kto był w obu krajach, albo dla kogoś kto po prostu się architekturą interesuje. Jednak często nie rozumiemy z czego one wynikają. Dlaczego w polskiej przestrzeni panuje taki chaos, podczas gdy duńskie miasta zachwycają? Otóż różnice wynikają z samego podejścia do projektowania. W Danii jest to długotrwały, skrupulatnie analizowany proces. Projektowanie wynika z wcześniej założonej idei.
To właśnie idee architektoniczno – urbanistyczne prezentowane były podczas wykładu. Liczne analizy dokonywane w czasie projektowania, sposoby ich prezentacji dostarczyły nam o wiele więcej cennych informacji niż wizualizacje czy tez zdjecia samych realizacji. Wydaje się, że właśnie ten czynnik jak i cała oprawa wykładu spowodowały, że wykład zapadnie w naszej pamięci.

Gabriela Kuleczko

Zarząd SARP składa podziękowania Ewie Koziej za tłumaczenie wykładu
oraz osobom, które przetłumaczyły teksty do wystawy duńskiej

Wojciechowi Kacperskiemu

Ewie Koziej
Paulinie Stosik
Magdalenie Wilczarskiej
Marcie Zabojszcz