SARP/ O w Bydgoszczy i w Toruniu w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłaszają konkurs architektoniczny na najlepszy, zrealizowany obiekt energooszczędny w województwie kujawsko – pomorskim, oddany do użytku do końca 2013 roku.

[one_half last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]

logo-sarp-ka

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
I ODDZIAŁ W TORUNIU

[/one_half][one_half last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]

wkp

[/one_half]

Konkurs jest przeprowadzany w ramach projektu pn „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”

[separator style_type=”dotted” top_margin=”40″ bottom_margin=”40″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=””]

Informacje ogólne

Celem konkursu jest wyłonienie obiektów architektonicznych oddanych do użytku do 31 grudnia 2013 roku w województwie kujawsko-pomorskim , charakteryzujących się wysokimi walorami estetycznymi oraz dbałością o środowisko naturalne poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz materiałów i rozwiązań mających wpływ na energooszczędność obiektu.

Konkurs jest jednoetapowy, otwarty dla inwestorów, projektantów i wykonawców.

Kategorie

 • I Budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne
 • II Budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne
 • III Budownictwo użyteczności publicznej
 • IV Budownictwo przemysłowe

Terminy

 • 23 marca 2015 – ogłoszenie konkursu
 • 18 maja 2015 – zakończenie zgłaszania obiektów
 • 19-20 maja 2015 – prace Sądu Konkursowego
 • 27 maja 2015 – gala ogłoszenia wyników i wręczenie nagródw Urzędzie Marszałkowskim przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu, o godz. 13.00

Nagrody

Nagrody zostaną przyznane dla 1 obiektu w każdej kategorii w postaci statuetki oraz dyplomu dla inwestora, projektanta i wykonawcy.

Sąd Konkursowy

 • mgr inż. arch. Jacek Wiśniewski – Przewodniczący Sądu Konkursowego – SARP /O Bydgoszcz
 • mgr inż. arch. Andrzej Myga – SARP O/Bydgoszcz
 • mgr inż. arch. Piotr Sobociński – SARP O/Toruń
 • mgr inż. arch. Adam Wincek – Urząd Marszałkowski
 • dr inż. Kazimierz Żarski – UTP
 • Konsultant do spraw fotowoltaniki i energii wiatrowej: mgr inż. Cezary Ciejka
 • Zastępca sędziego: mgr inż. arch. Małgorzata Schmidt
 • Sekretarz konkursu mgr inż. arch. Marzena Dybowska

Kontakt

Pytania należy kierować na adres e-mail: aze2013@sarp.org.pl.
Informacje będą udzielane przez sekretarza konkursu architekt Marzenę Dybowską.

[separator style_type=”dotted” top_margin=”40″ bottom_margin=”40″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=””]

Pliki do pobrania

[checklist icon=”fa-angle-right” iconcolor=”#ffffff” circle=”yes” circlecolor=”” size=”13px” class=”” id=””][li_item icon=””]Regulamin[/li_item][li_item icon=””]Formularz zgłoszeniowy.doc / Formularz zgłoszeniowy.pdf[/li_item][li_item icon=””]Załącznik NR1.doc / Załącznik NR2.pdf[/li_item][li_item icon=””]Załącznik NR2.xls[/li_item][li_item icon=””]Wyniki konkursu[/li_item][/checklist][separator style_type=”dotted” top_margin=”40″ bottom_margin=”40″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=””]

Odpowiedzi na pytania

 1. Czy w przypadku domów jednorodzinnych, uwzględniając prywatność użytkowników obiektu, Zgłaszający ma prawo, w porozumieniu z Organizatorem, częściowego ograniczenia upubliczniania materiałów fotograficznych i filmowych dokumentujących obiekt w zakresie wnętrz ?
  Zdjęcia zgłaszane do konkursu obowiązkowo muszą prezentować obiekt z zewnątrz. Jeśli zgłaszający uzna to z uzasadnione, może, w ramach przewidzianego regulaminem limitu ilości, dołączyć również ujęcia z wnętrz.
 2. Czy w przypadku, gdy autor projektu jako Zgłaszający dysponuje wystarczającą dokumentacją fotograficznąobiektu,istniejemożliwość,wporozumieniuzOrganizatorem, preferencjitych materiałów do wszelkich publikacji, w tym jako materiałów pokonkursowych ?
  Pytanie pomocnicze: czy autor projektu jako Zgłaszający ma prawo współdecydowania o sposobie prezentacji obiektu, doborze i opracowaniu materiałów w porozumieniu z Organizatorem ?
  Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację materiałów dotyczących obiektu, zarówno nadesłanych przez zgłaszającego, jak i wytworzonych przez organizatora. Organizator ma prawo decyzji o sposobie prezentacji obiektu, a propozycje zgłaszającego obiekt w tym zakresie mogą być uwzględnione, ale nie muszą.
 3. Czy Zgłaszający, spełniając wymogi zgłoszenia, wraz z niezbędnymi załącznikami, może (w ramach przewidzianego sumarycznego limitu 15 MB dla materiałów ) jako materiał uzupełniający dodać indywidualnie opracowaną prezentację obiektu np. pliku w formacie PDF ?
  Materiał zgłaszany do konkursu powinien byś zgodny z regulaminem.
[separator style_type=”dotted” top_margin=”40″ bottom_margin=”40″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=””][one_half last=”no” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]
Patron konkursu

loga-izba

[/one_half][one_half last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ class=”” id=””]
Patron konkursu

loga-arch

[/one_half][separator style_type=”dotted” top_margin=”40″ bottom_margin=”40″ sep_color=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”” class=”” id=””]


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007- 2013.

.