Serdecznie zapraszamy na debatę pt.: „NIE OLEWAMY MIASTA” organizowaną przez firmę KOŁO, sponsora warszatów architektonicznych dla studentów – BYDG OSSA 2015, nad którymi objeliśmy honorwy patronat. SERDCZENIE ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA!debataSZCZEGÓŁY