Dnia 29 października 2015 r. odbyło się Walne Zebranie.

Podczas zebrania wybrano Prezesa Oddziału, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Kolegium Sędziów Konkursowych oraz wybrano Delegatów na Walny Zjazd. Wyniki wyborów na podstawie protokołów komisji skrutacyjnej w zakładce Organizacja – Władze.