Dnia 29.02.2016 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SARP Bydgoszcz.

WYNIKI WYBORÓW W DNIU 29 LUTEGO 2016 r. Oddziału SARP w Bydgoszczy na podstawie protokołów komisji skrutacyjnej:

Zarząd Oddziału -€“ bez zmian

Zgodnie z decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału SARP Bydgoszcz, liczba członków Zarządu Oddziału została zmniejszona do 6 osób + Prezes.

Komisja Rewizyjna -€“ bez zmian

Sąd Koleżeński:

arch. Dagiel Agnieszka

Kolegium Sędziów Konkursowych:

arch. Myga Andrzej

Delegaci na Walny Zjazd – bez zmian

 

Zaktualizowana pełny skład organów w zakładce – Organizacja – Władze.