Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pn. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU BASENU PRZY UL. BAŻYŃSKICH 9/17 W TORUNIU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ BASENU NA CELE REKREACYJNO – SPORTOWE, przeprowadzanego przez miasto Toruń we współpracy z SARP Toruń i SARP Bydgoszcz


Ogłoszenie o konkursie:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=107696&rok=2016-04-29
Konkurs na stronie BIP Toruń

Załączniki do regulaminu konkursu dostępne do ściągnięcia ze strony dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/xzq27o24lusss12/AADpRR8R8IJi7VBd_m1rvoTba?dl=0