Na prośbę Organizatora uprzejmie informujemy, że Gmina Miejska TUREK ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej pn:
Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku.
Konkurs został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał rekomendację Poznańskiego Oddziału SARP.

Szczegółowe informacje na temat konkursu,  regulamin wraz  załącznikami  i inne materiały konkursowe znajdują się  na stronie  Biuletynu Zamówień Publicznych
lub na  bipie  Miasta Turek
Terminarz konkursu:
Ogłoszenie konkursu  – 30 czerwca 2016 r.
Składanie zgłoszeń do konkursu do 10 sierpnia 2016 r.
Publikacja listy uczestników konkursu – 23 sierpnia 2016 r.
Składanie pytań do 8 września 2016 r.
Odpowiedzi na pytania do 14 września 2016 r.
Składanie prac konkursowych – 28 października 2016 r.
Publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 30 listopada 2016 r.

Nagrody w konkursie:
1 nagroda: 30 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej – wykonanie prac projektowych
2 nagroda: 15 000 zł brutto
3 nagroda: 5 000 zł brutto