SARP O/Katowice ogłasza:

Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania „Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 28.10.2016 do godziny 15:00.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na stronie:

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_683.html