UIA AWARD :FRIENDLY AND INCLUSIVE SPACES NAGRODA UIA „ PRZESTRZENIE PRZYJAZNE I INTEGRUJĄCE”

Konkurs Nagrody UIA Friendly and Inclusive Spaces został zorganizowany po raz pierwszy w czasie 23 Kongresu UIA w Turynie w 2008 roku jako konkurs II Regionu UIA z inicjatywy i przy wsparciu materialnym SARP.

W 2014 uzyskał rangę światową i obecnie powstaje jego kolejna edycja której rozstrzygnięcie zostanie zaprezentowane na kongresie UIA w Seulu w lipcu 2017 roku.

Jego celem jest promocja zrealizowanych budynków i przestrzeni publicznych stanowiących przykłady architektury przyjaznej i integrującej.

W kolejnych edycjach konkursu laureatami zostali polscy architekci: Tomasz Konior, Bolesław Stelmach, Krzysztof Ingarden i Jacek Ewy.

https://uiafriendlyspaces.awardsplatform.com/

 

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa na stronie UIA.

Krzysztof Chwalibóg ko-dyrektor Programu Pracy UIA „Architektura dla Wszystkich”