SARP O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia ogłasza

konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
zagospodarowania obszaru Wzgórze Andersa – teren ograniczony ulicami
Borowską, Kamienną, Ślężną i Dyrekcyjną we Wrocławiu.

Termin składania prac: do 14 grudnia 2016 do godz. 16:00.

Łączna wysokość nagród pieniężnych wynosi 30 tys. zł, w tym:

I Nagroda: 12 000 zł

II Nagroda: 8 000 zł

III Nagroda: 5 000 zł

Wyróżnienia (łącznie) 5 000 zł

Regulamin konkursu znajdą Państwo w załączniku, a materiały wyjściowe
(załączniki nr 3-7) można pobrać pod poniższym linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/ik0lcdi6jx310s5/AADqZ2loHCyZfsPb-MRBF-gDa?dl=0