Gmina Mikołajki i SARP Oddział w Olsztynie informują, że ogłoszony
został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno –
architektonicznej zagospodarowania nabrzeża jeziora Mikołajskiego
,,Mikołajki – mazurska Wenecja”

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 06.12.2016

Regulamin i załączniki dostępne są na stronie zamawiającego – Gminy Mikołajki
http://www.bip.mikolajki.pl/przetargi_2016.htm