Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Politechnika Gdańska przystąpiła do realizacji zadania i ogłosiła
konkurs na „opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS
(Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gdańsku.”

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie Politechniki Gdańskiej, pod adresem:
http://www.dzp.pg.gda.pl/?a=s&poid=05488

Skład Sądu konkursowego przedstawia się następująco:
1.       mgr inż. arch. Ryszard Jurkowski, przewodniczący sądu konkursowego, SARP Katowice
2.       mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny, sędzia referent, SARP Warszawa
3.       prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury PG
4.       mgr inż. arch. Grzegorz Sulikowski, Miejski Konserwator Zabytków w Gdańsku
5.       prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, Prorektor ds. Organizacji PG
6.       prof. Henryk Krawczyk, Dyrektor Centrum Informatycznego TASK
7.       mgr inż. Mariusz Miler, Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury PG
8.       mgr inż. Sławomir Połomski, Centrum Informatyczne TASK

Nagrody:
I nagroda – pieniężna w wysokości 25 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II nagroda – pieniężna w wysokości 20 000 PLN
III nagroda – pieniężna w wysokości 15 000 PLN
Wysokość nagród została podana w wartości brutto.