W dniach 21-23 kwietnia 2017r. Program Roboczy Międzynarodowej Unii Architektów UIA „Miejsca Duchowe” i Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej organizuje III Międzynarodową Konferencję Naukową „Architektura Kultur Lokalnych Pogranicza” pt.: „Sacrum-profanum-sacrum. Konwersje i rekonwersje architektury i sztuki sakralnej XX-XXIw.”. Odbędzie się ona w Warszawie, Białymstoku i Supraślu.

Pierwsza zorganizowana przez nas konferencja pt. Architektura pogranicza Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy odbyła się w 2003r. W 2005r. współorganizowany przez Wydział Architektury i SARP Kongres Architektów Polskich w Białymstoku pt.Architektura miasta w dialogu kultur, narodów i religii, w formule środowiskowej dyskusji, podjął i zrealizował również zaproponowaną przez nas problematykę tożsamości kulturowej oraz wielokulturowości w architekturze miasta. Zorganizowana w 2009r. konferencja pt.: „Architektura miejsc kultu i pamięci w dialogu narodów i religii” dotyczyła problematyki wymiany wartości i ekumenizmu w architekturze sakralnej pogranicza kulturowego.

Głównym celem organizowanej obecnie konferencji jest ukazanie i próba oceny zjawiska konwersji i rekonwersji architektury i sztuki sakralnej XX-XXI w.

 

Szczegóły:

Sacrum – profanum – sacrum ’ 2017 Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ul. O.Sosnowskiego 11, 15-875 Białystok, Polska

+48-505520488 +48-607923892 +48-502430205

biuro konferencji:

Zakład Architektury Kultur Lokalnych Wydział Architektury Politechniki Białostockiej ul. O.Sosnowskiego 11, 15-875 Białystok, Polska

warunki uczestnictwa:

Warunkiem kwalifikacji do udziału w konferencji i publikacji referatu będzie uzyskanie pozytywnej opinii członków komitetu naukowego i recenzentów wydawniczych. Wszystkie zakwalifikowane referaty i komunikaty będą opublikowane w formie zbioru monograficznego, Językiem komunikacji na wszystkich sesjach konferencji jest język polski oraz kongresowe języki: angielski, francuski, rosyjski i niemiecki.