SEMINARIUM STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP
KONKURS ARCHITEKTONICZNY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 2017

NOWE WYZWANIA, STARE PROBLEMY
ORGANIZACJA I SĘDZIOWANIE – NAJLEPSZE PRAKTYKI

BYDGOSZCZ, 29.05.2017


Goście:
Eliza Niewiadomska  prawnik, Ekspert ds. Zamówień Publicznych w ramach Programu Wspierania Reform Ustrojowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Londyn, Doradca SARP d/s Zamówień Publicznych;
Anita Radecka
 prawnik, ekspert PZP, Doradca SARP d/s Zamówień Publicznych,  Biuro Konkursów przy ZG SARP;
Jerzy Grochulski 
architekt, Członek Rady Międzynarodowej Unii Architektów UIA, Dyrektor Komisji Konkursów UIA, Paryż;pierwszy wiceprezes ZG SARP, d/s wewnętrznych;
Jacek Lenart
 architekt, wiceprezes ZG SARP ds. legislacji, Biuro Konkursów przy ZG SARP;

MIEJSCE:
Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, ul. Pestalozziego 18

TERMIN:
29
 maja 2017, g.10:00 ÷ 15:30

PROGRAM:
*aktualny stan prawny, przewidywane zmiany,
*regulaminy konkursów,
*standardy międzynarodowe,
*najczęstsze problemy przy organizacji konkursów,
*najlepsze praktyki w organizacji, przeprowadzaniu i sędziowaniu konkursów,

Szczegółowy program seminarium będzie dostarczony uczestnikom.

ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP ZARZĄD GŁÓWNY

oraz
Oddział Bydgoski SARP.

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:

Oddział Bydgoski STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP. 

adres: Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 7 lok.1 e-mail: bydgoszcz@sarp.org.pl kom. 507 814 726, 506 030 347;
sekretariat O/Bydgoszcz: p. Marta Bejenka-Reszka;

DECYDUJE TERMIN ZGŁOSZENIA, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

NABYWANE KWALIFIKACJE:
Uczestnikom członkom SARP, którzy odbędą szkolenie w trakcie seminarium, a którzy zgłoszą podczas rejestracji chęć potwierdzenia tego faktu, będzie wydany imienny certyfikat.

ODPOWIEDZIALNI:
Jacek Lenart,
Wiceprezes ZG SARP
lenart.studioa4@maqsimum.pl