Powiat Pruszkowski oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania alei Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie.
Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i jednoetapowym.
Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcyjny zagospodarowania alei Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie.

Od Uczestnika konkursu oczekuje się zaproponowania w pracy konkursowej kompleksowego rozwiązania obejmującego:
– kwestie komunikacyjne (układ drogowy, pieszy i rowerowy);
– rozwiązania przyrodnicze związane z doborami szaty roślinnej i zastosowanymi metodami ochrony zieleni istniejącej oraz poprawy stanu tej zieleni oraz warunków jej bytowania;
– rozwiązania form małej architektury i oświetlenia.
– rozwiązania zagadnień związanych z infrastrukturą podziemną i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi tej infrastrukturze występującymi na terenie opracowania.
Wszelkie niezbędne informacje o konkursie, regulamin, terminy oraz załączniki można znaleźć na stronie www konkursu: http://konkurs-alejamd.sarp.warszawa.pl/