Architekci startujący w konkursie zaprojektują nowy Plac, który zajmie miejsce centralnego fragmentu położonego w ścisłym centrum Warszawy Placu Defilad – czyli przestrzeń pomiędzy głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki a ulicą Marszałkowską. Pierzeję północną przyszłego placu  stworzą budynki Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa. Kulturze i usługom będzie dedykowana również planowana pierzeja południowa, wyznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zwycięska praca konkursowa  zostanie wyłoniona na drodze niestandardowej, trzyetapowej procedury:
Etap I: Konkurs architektoniczno-urbanistyczny, w którym Sąd konkursowy przyzna nagrody równorzędne.
Etap II: Konsultacje społeczne w formie publicznej dyskusji o nagrodzonych projektach.
Etap III: Negocjacje z Autorami nagrodzonych projektów z uwzględnieniem konsultacji społecznych zakończone wskazaniem zwycięskiej pracy.

Organizatorem konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Szczegóły:
http://www.architektura.um.warszawa.pl/placcentralny