Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy o możliwości zgłaszania realizacji do tegorocznej edycji.


Zgłoszenia na płytach CD wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 16 sierpnia 2017 do godz.14.30 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-950 Warszawa

 

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej – edytowalnej) muszą zawierać:

Teksty (po polsku i angielsku):
·         Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni
·         Nazwę domu
·         Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
·         Legendę z opisem  pomieszczeń

Grafikę:
·         Plan budynku z ogrodem
·         Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
·         rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
·         przekrój w charakterystycznym miejscu
·         3-4-zdjęcia domu