Z wielkim żalem informujemy, że 1 grudnia 2017 r. o godzinie 12:05 w Bydgoszczy odszedł nasz Kolega arch. Michał Holka.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 9 grudnia o godzinie 11:30 na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy
Śp. Kol. Michał pełnił funkcję Prezesa Oddziału SARP w Bydgoszczy w latach 1982-87, Architekta  Miasta Bydgoszczy w latach 1996-99, Przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bydgoszczy w latach 2003-2011.
Śp. Kol. Michał zaprojektował między innymi kościół przy ul. Wojska Polskiego (l. 80. XX w.), zabudowę mieszkaniową przy ul. Kujawskiej i Tetmajera (z lat 90. XXw.), zabudowę mieszkaniową przy Jagiellońskiej i usługową przy ul. Fordońskiej z początku XXI wieku.

Cześć Jego Pamięci