Wielkopolskie Centrum Onkologii we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Poznaniu  w związku z ogłoszeniem KONKURSu SARP nr 977 na:

na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu  uprzejmie informują o aktualizacji zapisów Regulaminu Konkursu

 i wynikającego z tego przedłużenia terminu składania wniosków oraz zmiany niektórych terminów z tym związanych.  
 
Ogłoszenie konkursu – 23 stycznia 2018 r. (przekazanie ogłoszenia do Dz. U. UE)
Składanie wniosków – do 27 lutego 2018 r.
Ogłoszenie listy uczestników konkursu – 15 marca 2018 r.
Składanie prac konkursowych – 9 maja 2018 r.
 
Wszystkie materiały konkursowe można pobrać ze strony internetowej konkursu::