Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział w Katowicach ogłasza:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku


Osoba do kontaktów:
Rafał Paszenda – Sekretarz Organizacyjny Konkursu
e-mail: sarpkonkurs-rybnikhallera@wp.pl

adres: SARP Oddział Katowice, 40-013 Katowice, ul. Dyrekcyjna 9

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 6 kwietnia 2018r. do godziny 15:00.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na naszej stronie:

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_Rybnik.html