Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza 9. edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Celem konkursu jest promowanie wartościowych rozwiązań architektonicznych i  urbanistycznych w regionie.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie):
1) architektura użyteczności publicznej, 
2) architektura mieszkaniowa, 
3) przestrzeń publiczna.

Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom lub zespołom projektantów oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych:
–        usytuowanym na obszarze województwa małopolskiego,
–        nowo projektowanym,
–        zrealizowanym i oddanym do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.

Podmiotami uprawnionymi do składania zgłoszeń konkursowych są:
–        architekci,
–        biura i pracownie architektoniczne,
–        stowarzyszenia i izby architektów,
–        inwestorzy,
–        instytucje i organizacje realizujące zadania w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego,
–        organy administracji publicznej.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 czerwca 2018, w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
http://witkiewicz.malopolskanagroda.pl/