OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego

DYPLOM ROKU 2018

54 edycja Konkursu.

 

 W imieniu Jury Konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” Edycja 2018 przekazuję informację o procedurze i rozstrzygnięciu Konkursu:

 1. W tym roku dziewiętnaście uczelni architektonicznych z całego kraju zgłosiło do Nagrody 99 prac dyplomowych, z których zgodnie z Regulaminem Jury nominowało do finału Konkursu 25 prac.

  1. W dniach 05.04. i 06.04. 2018r. na posiedzeniu w Gdańsku, Sąd Konkursowy obradował w składzie:

 

Przewodniczący Jury Konkursu

arch. Jacek Lenart

Wiceprezes SARP
Sędzia

arch. Mirosław Siemionow

Oddział Białystok
Sędzia

arch. Maria Jankowska – Olbratowska

Oddział Bydgoszcz
Sędzia

arch. Mikołaj Machulik

Oddział Katowice
Sędzia

arch. Regina Kozakiewicz – Opałka

Oddział Kielce
Sędzia

arch. Jacek Ewý

Oddział Kraków
Sędzia

arch. Grzegorz Kaczor

Oddział Lublin
Sędzia

arch. Jakub Krzysztofik

Oddział Łódź
Sędzia

arch. Mariusz Tenczyński

Oddział Opole
Sędzia

arch. Piotr Kostka

Oddział Poznań
Sędzia

arch. Wojciech Fałat

Oddział Rzeszów
Sędzia

arch. Sylwia Gąsienica-Kleryk

Oddział Sądecko-Podhalański
Sędzia

arch. Jerzy Nowak

Oddział Szczecin
Sędzia

arch. Michał Tatjewski

Oddział Warszawa
Sędzia

arch. Daria Kieżun

Oddział Wrocław
Sędzia

arch. Paweł Wład. Kowalski

Oddział Wybrzeże

oraz Sekretarz Organizacyjny Konkursu arch. Joanna Wciorka-Konat – Oddział Wybrzeże

 

  1. Sędziowie zapoznali się z całością oryginalnych prac dyplomowych oraz prezentacjami wszystkich 25 Uczestników nominowanych do III etapu – finału Konkursu.

 

LP

 

NAZWISKO IMIĘ

kolejność prezentacji alfabetyczna

praca
1 ADAMCZYK MONIKA CENTRUM MEDYCZNE w ALEPPO

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

PROMOTOR: DR HAB. INZ. ARCH. MAGDALENA KOZIEŃ WOŹNIAK | RECENZENT: DR HAB. INŻ. ARCH. KAZIMIERZ BUTELSKI, PROF.PK.

2 BARTKOWSKA PAULINA KREATYWNA PRZESTRZEŃ CO WORKINGOWA. ZAGOSPODAROWANIE HISTORYCZNEJ CZEŚCI MADRYTU PRZY ul. CAVA BAJA I ALMENDRO

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

PROMOTOR: PROF. ZW. DR HAB. INZ. ARCH. ZBIGNIEW PASZKOWSKI | RECENZENT: DR INŻ. ARCH. PIOTR FIUK

3 BAZYLKO MAJA ADAPTACJA RUIN PAŁACU w SARNIKU

POLITECHNIKA GDAŃSKA | PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. BARTOSZ MACIKOWSKI | RECENZENT: DR INŻ. ARCH. DOROTA WOJTOWICZ JANKOWSKA

4 CHABINIEC ŁUKASZ CENTRUM POZNAWCZE w MONSANTO

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA | PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. DARIUSZ DZIUBIŃSKI | RECENZENT: DR INŻ. ARCH. STANISŁAW WIATRZYK

5 CHIMCZAK PRZEMYSŁAW MIESZKANIE ADRESOWANE DO GENERACJI Y JAKO SPOSÓB NA PRZYCIAGANIE TALENTÓW.

INKUBATOR MIESZKANIOWY, BUDYNEK W MIEJSKIEJ ZABUDOWIE ZWARTEJ

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PROMOTOR: DR HAB. INŻ. ARCH. JOANNA GIECEWICZ | RECENZENT: DR INŻ ARCH. MAREK ŚWIERCZYŃSKI

6 CHOMIAK URSZULA, POTEMKOWSKI PAWEŁ ARCHITEKTURA DLA DOBRA WSPÓLNEGO: CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI w SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. MAREK SIETNICKI RECENZENT: DR INŻ. ARCH. ADAM ZWOLIŃSKI

7 CZAJA REBEKA SZKOŁA PODSTAWOWA ESTETYCZNA. WROCŁAW KOMOROWICE

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. JERZY GOMÓŁKA RECENZENT: DR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW WOJSZNIS

8 FRANCZUK JAKUB ŚRODOWISKO PRACY W ERZE CYFROWEJ. PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY GOOGLE

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PROMOTOR: DR HAB. INŻ. ARCH. JAN SŁYK, PROF.PW | RECENZENT: MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ STIASNY.

9 FRĄTCZAK MICHALINA NA SKRAJU. ROZBUDOWA I ADAPTACJA SANKTUARIUM ORAZ DOMU PIELGRZYMA NA

MIEJSCE WYCISZENIA. PRZYLADEK ESPICHEL, PORTUGALIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

PROMOTOR: DR HAB. INŻ. ARCH. JAKUB SZCZEPAŃSKI PROF. PG| RECENZENT: PROF.DR HAB. INŻ. ARCH. ROBERT IDEM

10 GIERSZ MONIKA REWITALIZACJA WYSPY JASKÓŁCZEJ w SZCZECINIE

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KILECACH

PROMOTOR: PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. WACŁAW SERUGA | RECENZENT: DR HAB. INŻ. ARCH. PROF. PSK STANISŁAWA WEHLE STRZELECKA.

11 GIREK BARTOSZ BRASILIA DRUGIE DNO MIASTA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

PROMOTOR: DR HAB. INŻ. ARCH. ANNA FRANTA, PROF. PK | RECENZENT: DR HAB. INŻ. ARCH. MATEUSZ GYURKOVICH

12 IWAN ŁUKASZ MOBILNE JEDNOSTKI PIERWSZEJ POMOCY ARCHITEKTURA HUMANITARNA DLA OFIAR KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, WOJNY I BIEDY

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. ALEKSANDRA WITECZEK | RECENZENT: DR HAB. INŻ. ARCH. GRZEGORZ NAWROT

13 IWANOWSKA KLAUDIA ADAPTACJA WIĘZIENIA MOKOTOWSKIEGO w WARSZAWIE NA FUNKCJE MUZEALNĄ,

CENTRUM KONFERENCYJNE I EDUKACYJNE

POLITECHNIKA GDAŃSKA

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. WOJCIECH TARGOWSKI, PROF NZW. PG | RECENZENT: DR HAB. INŻ. ARCH. JAKUB SZCZEPAŃSKI PROF. PG|

14 KOWALSKA EDYTA MIEJSCA PAMIĘCI WYRAZEM DNIA DZISIEJSZEGO. UPAMIĘTNIENIE ZŁOTEGO POCIĄGU JAKO ŁACZNIKA MIEDZY PRZYSZŁOŚCIĄ A TERAŹNIEJSZOŚCIĄ

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA SOLAREK | RECENZENT: DR INŻ. ARCH. ANNA GRABOWSKA

15 MADER MAŁGORZATA KOOPERATYWA MIESZKANIOWA W STAREJ FABRYCE, CZYLI ADAPTACJA HALI JEDNOPRZESTRZENNEJ Z LAT 60 TYCH NA FUNKCJE MIESZKALNICTWA WIELORODZINNEGO

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

PROMOTOR: DR HAB. SZT. INŻ. ARCH. ROBERT SOBAŃSKI | RECENZENT: DR INŻ. ARCH. MARIA DANKOWSKA

16 NOWAK ADRIANNA PRZESTRZEŃ WYCISZENIA WE WSPÓLNOCIE. DOM REKOLEKCYJNY na WARSZAWSKIM SŁUŻEWIE

POLITECHNIKA WARSZAWASKA

PROMOTOR: PROF.ZW. DR HAB. INŻ. ARCH. KONRAD KUCZA KUCZYŃSKI | RECENZENT: DR INŻ. ARCH. MACIEJ CZARNECKI

17 OTLIK ANNA MARIA MULTIKULTUROWA PRZESTRZEŃ JAKO NARZĘDZIE DO OSIAGNIĘCIA ETNICZEJ HARMONII. OSIEDLE MIESZKALNE w MOSULU

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. MAREK LAMBER | RECENZENT: PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETA PRZESMYCKA.

18 PABICH MARCIN TERMY POWRÓT DO PORZĄDKU. TERMY TRANGSUND w SZWECJI

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

PROMOTOR: DR HAB.INŻ.ARCH. BARTOSZ HUNGER | RECENZENT: DR INŻ. ARCH. KATARZYNA JANICKA ŚWIERGUŁA

19 PIOTROWSKA ZUZANNA MARIA ZMIENNOŚĆ PERCEPCJI PRZESTRZENI

I ARCHITEKTURY W KONTEKSCIE WIEKU UŻYTKOWNIKA. PROJEKT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W LOKALIZACJI MIEJSKIEJ.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ HYC | MGR INŻ. ARCH. MARCIN GONCIKOWSKI

20 PRZETACZEK MICHAŁ WINNICA WIELICZKA

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. PIOTR WRÓBEL | RECENZENT: DOC. DR INŻ. ARCH. MARIA KATARZYNA BANASIK PETRI

21 SAJDEK MICHAŁ KOMPLEKS REKREACYJNY NAD ZALEWISKIEM „BEŁCHATÓW

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. AGNIESZKA STARZYK | RECENZENT: DR INŻ. ARCH. MARIA KATARZYNA BANASIK PETRI

22 SHEVCHENKO VIKTORIA PRZEKSZTAŁCENIE NABRZEŻA FRANCUSKIEGO w GDYNI PROJEKT OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO

POLITECHNIKA GDANSKA

PROMOTOR: PROF. DR HAB. INZ. ARCH. ROBERT IDEM | RECENZENT: DR INZ ARCH. BARTOSZ MACIKOWSKI

23 URBANOWICZ JOANNA ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC POZORNIE UTRACONYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

ANALIZA PRZYPADKU

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

PROMOTOR: DR INŻ. ARCH. JERZY WOJEWÓDKA RECENZENT: DR HAB. INŻ. ARCH. BEATA MAJERSKA PAŁUBICKA

24 WRÓBEL TOMASZ AQUATERRATORIUM. KAPIELISKO „FALA” w PARKU ŚLĄSKIM w CHORZOWIE

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

PROMOTOR: DR HAB. INŻ. ARCH. GRZEGORZ NAWROT | RECENZENT: DR INŻ. ARCH. JAN KUBEC

25 ŻACZEK KATARZYNA ARCHITEKTURA WIELKOSKALOWA JAKO STRUKTURA O CECHACH SYSTEMU URBANISTYCZNEGO. PROJEKT BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO w DZIELNICY NANSHAN w SHENZHEN

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PROMOTOR: MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ STIASNY | RECENZENT: MGR INŻ. ARCH. SŁAWOMIR KOWAL

 

 

  1. W wyniku obrad i głosowania zgodnie z Regulaminem §8.1 i 2 tiret etap 3 Jury postanowiło przyznać Nagrodę oraz sześć równorzędnych wyróżnień. Równocześnie z puli pieniężnej Konkursu Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku” Edycja 2018, wynoszącej 10.000 PLN, Jury przyznało Nagrodzie wartość pieniężną 4.000 PLN oraz wszystkim Wyróżnieniom wartość pieniężną po 1.000 PLN.

 

WERDYKT JURY

 I. NAGRODA im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2018

autor:             mgr inż. arch. Michalina FRĄTCZAK

temat: NA SKRAJU. ROZBUDOWA I ADAPTACJA SANKTUARIUM ORAZ DOMU PIELGRZYMA NA MIEJSCE WYCISZENIA. PRZYLĄDEK ESPICHEL, PORTUGALIA

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

pod kierunkiem promotora inż. PG, dr inż. inż. arch. Jakuba SZCZEPAŃSKIEGO,

Nagrodę przyznano za:

Odważne podjęcie wyzwania do ratowania dziedzictwa materialnego i duchowego Europy. Autorka, z dużą wrażliwością, odkrywa potencjał XVI – wiecznego zespołu sakralnego osadzonego w surowym, portugalskim krajobrazie, jako miejsca, które ma szansę przywracać równowagę zagubionemu człowiekowi wieku informacji. Proponuje dyskretną architekturę ujawniającą wartość tego, co zastane i wprowadzającą równocześnie to, co niezbędne by podtrzymać ciągle tlące się tu życie. Narzędzi i materiałów tych zabiegów, niewątpliwych zdobyczy postępu technicznego, użyto w taki sposób, by one same nie zakłócały pierwotnego piękna natury i świadectw odwiecznego obcowania z nią człowieka. Pełnią one rolę służebną wobec nadrzędnego celu: ochrony i udostępnienia materii i ducha tego miejsca kolejnym pokoleniom ludzi usilnie poszukujących wytchnienia od trudów egzystencji.

Warsztat projektu umożliwia realne wsparcie dla lokalnej społeczności. Ona, bowiem bez wyjścia naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, nie będzie w stanie ocalić i ukazać całego swojego duchowego bogactwa.

II. WYRÓŻNIENIA równorzędne:

/kolejność alfabetyczna/

1.

autor:            mgr inż. arch. Łukasz CHABINIEC

temat: CENTRUM POZNAWCZE W MONSANTO, PORTUGALIA.

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Dariusza DZIUBIŃSKIEGO.

Wyróżnienie przyznano za:

Bezkompromisowość i konsekwencję w realizowaniu projektu, którego siłą jest prostota założeń i piękno osiągnięte w drodze redukcji formy do skraju lapidarności, w pełni uzasadnionej bogactwem piękna krajobrazu nadmorskiego klifu. Wrażliwość i skromność projektu, wyrażona w ascetycznej formie, to jego moc.

 

2.

autor:            mgr inż. arch. Bartosz GIREK

za pracę dyplomową: BRASILIA – DRUGIE DNO MIASTA

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej

pod kierunkiem promotora dr hab. inż. arch. Anny FRANTY.

 

Wyróżnienie przyznano za:

Wyrazistość i spójność przedstawionej wizji rozwoju miasta Brasilia, godzącej szacunek dla modernistycznego dziedzictwa kultury z dzisiejszymi potrzebami mieszkańców. Pomysł na usuwanie dysfunkcjonalności historycznego ikonicznego układu poprzez jego uzupełnianie – wprowadzenie gęstej struktury miejskiej poniżej poziomu terenu w pustych przestrzeniach podstawowych osi urbanistycznych – to oczywista utopia. Utopia na skalę wielkości zrealizowanej idei miasta Brasilia. Jednak otwiera ona drogę do poszukiwania rozwiązań podobnych, powszechnych problemów, związanych z dostosowaniem dziedzictwa modernizmu do dzisiejszych czasów – przy zachowaniu czytelności pierwotnych założeń.

 

3.

autor:            mgr inż. arch. Małgorzata MADER

za pracę dyplomową: KOOPERATYWA MIESZKANIOWA W STAREJ FABRYCE CZYLI ADAPTACJA HALI JEDNOPRZESTRZENNEJ Z LAT 60 TYCH NA FUNKCJE MIESZKALNICTWA WIELORODZINNEGO

 

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Łódzkiej

pod kierunkiem promotora dr hab. szt. inż. arch. Roberta SOBAŃSKIEGO

Wyróżnienie przyznano za:

Propozycję nowej formy mieszkań wielorodzinnych oraz chęć adaptowania spuścizny postindustrialnej z lat 60-tych. Tworzenie nietypowej tkanki mieszkaniowej wpisuje się w obecny nurt poszukiwania nowego sposobu mieszkania: w oparciu o świadomą celu społeczność, w oparciu o przywracanie życia obiektom zagrożonym likwidacją.

Praca w interesujący sposób kreuje przestrzeń mieszkalną w drewnianej, przyjaznej strukturze wypełniającej halę. Delikatne stalowe, przeszklone kratownice ostatniej kondygnacji, wypełnione zielenią dają wrażenie szklarniowych ogrodów zwiększając komfort mieszkańców. Sposób tworzenia struktury mieszkalnej umożliwia różne konfiguracje jednostek, dostosowując do indywidualnych potrzeb członków wspólnoty. Całość jest frapującą, choć niewątpliwie dyskusyjną, próbą przełamania obecnej monokultury budowanych mieszkań.

 

4.

autor:            mgr inż. arch. Anna Maria OTLIK

za pracę dyplomową: MULTIKULTUROWA PRZESTRZEŃ JAKO NARZĘDZIE DO OSIĄGNIECIA ETNICZEJ HARMONII. OSIEDLE MIESZKALNE W MOSULU, IRAK.

 

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Marka LAMBERA

Wyróżnienie przyznano za:

Kompletny sposób odpowiedzi na problem zniszczonej przez działania wojenne tkanki miejskiej. Projekt, będąc formą pomocy dla lokalnej społeczności, stawia w przeciwieństwie do powszechności importowanych wzorców, na sposób odbudowy Mosulu bazujący na partycypacji mieszkańców oraz osadzeniu w tradycji.

 

5.

autor:            mgr inż. arch. Michał SAJDEK

za pracę dyplomową: KOMPLEKS REKREACYJNY NAD ZALEWISKIEM “BEŁCHATÓW”

 

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

pod kierunkiem promotora: dr inż. arch. Agnieszki STARZYK

 

Wyróżnienie przyznano za:

Przedstawienie problemu rekultywacji terenów poprzemysłowych, zdegradowanych poprzez eksploatację kopalni odkrywkowej w Bełchatowie, jako kreatywnej szansy rozwojowej. Autor projektu w bardzo oryginalny i nowatorski sposób proponuje budowę kompleksu rekreacyjnego na brzegu planowanego zalewu w sposób zakładający rozpoczęcie jego budowy w chwili, gdy teren planowanej inwestycji nie zostanie jeszcze zalany. Stwarza to szansę na bardzo ciekawe kształtowanie linii brzegowej i dna przyszłego zbiornika wodnego. Tak staje się możliwe zbudowanie unikalnej formy architektonicznej i niepowtarzalnych rozwiązań przestrzennych. Metodologicznie opracowanie wspiera się na projektowaniu parametrycznym, co umożliwia zaawansowane formowanie stroniące od jednoznacznych skojarzeń pion – poziom.

 

6.

autor:            mgr inż. arch. Tomasz WRÓBEL

za pracę dyplomową: AQUATERRATORIUM. KĄPIELISKO “FALA” W PARKU ŚLĄSKIM.

 

Praca została wykonana na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

pod kierunkiem promotora: dr inż. arch. Grzegorza NAWROTA

Wyróżnienie przyznano za:

Poruszenie istotnego problemu, jakim jest trwała i nieustająca dewastacja przestrzeni i obiektów publicznych, na przykładzie kąpieliska w Parku Śląskim – w zakresie przestrzenno-krajobrazowym i funkcjonalnym. Autor z dużą wrażliwością i konsekwencją stawia na proste, ale efektowne, wręcz idealistyczne rozwiązania zacierające granice pomiędzy przyrodą a architekturą. Efemeryczne przegrody i odwołujący się do klasyki układ funkcjonalny oraz relacje obiektu z naturą, zbudowane są na analizie psychoterapeutycznej teorii percepcji. Rozwiązanie stanowi dojrzałą antytezę współczesnych realizacji parków wodnych

 

 

  1. Dnia 06 kwietnia, 2018r. w Gmachu Głównym (dziedziniec Fahrenheita) Politechniki Gdańskiej, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody oraz Wyróżnień i Nominacji w Konkursie Dorocznej Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU 2018 na najlepszy dyplom, dla absolwenta, który uzyskał w danym roku tytuł magistra inżyniera architekta na polskiej uczelni architektonicznej.

Wszystkie 25 prac, które były nominowane do finału Konkursu zostało zaprezentowanych w ramach wystawy pokonkursowej.

Prace: nagrodzona i wyróżnione, będą publikowane w Magazynie Architektonicznym ARCH oraz na jego stronach internetowych.

O nagrodzie i wyróżnieniach zostaną powiadomione macierzyste uczelnie dyplomantów oraz oddziały SARP.

 

 

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

arch. Joanna Wciorka-Konat