Uprzejmie informuję, że w dniu 29.06.2018 r. Urząd Miasta Leszna ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania zbiornika w Zaborowie na  cele rekreacyjne.
Konkurs ten uzyskał rekomendację SARP Oddział Poznań.

Szczegóły: http://bip.leszno.pl/przetarg/4278/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-urbanistycznej-zagospodarowania-zbiornika-w-zaborowie-leszno-woj-wielkopolskie-na-cele-rekreacyjne