OGŁOSZENIE o KONKURSIE

na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU W GDAŃSKU PRZY Ul. 3 MAJA

BUDYNKAMI PROKURATUR GDAŃSKICH

oraz

KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ

WYBRANYCH BUDYNKÓW:

WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO, PROKURATURY

REGIONALNEJ I OKRĘGOWEJ W GDAŃSKU

Tytuł konkursu

„SIEDZIBA ZESPOŁU PROKURATUR W GDAŃSKU”

Konkurs jest otwarty, dwuetapowy, studialno – koncepcyjny, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie,

a Organizator w porozumieniu z Zamawiającym dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych

Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu

ZAMAWIAJĄCY KONKURS:

Prokuratura Regionalna w Gdańsku

Wydział VI administracyjno-Budżetowy

ul. Wały Jagiellońskie 38, 80-853 Gdańsk

ORGANIZATOR KONKURSU:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże

z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27, 80-836 Gdańsk

BIURO KONKURSU:

Siedziba Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże”

Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk,

tel. +48 58 301-41-52, fax 48 58 301-04-53

www.gdansk.sarp.org.pl

e-mail: gdansk.konkurs.3maja@sarp.org.pl

 

Szczegóły:

http://gdansk.sarp.org.pl/archiwum/?s=13-07-2018-konkurs-siedziba-zespolu-prokuratur-w-gdansku