Jak się zapisać?
Wypełnienie karty ewidencyjnej
Procedura zapisu jest prosta i wymaga od kandydata przede wszystkim wypełnienia kart deklaracji członkostwa (2 egzemplarze).
Poparcie sarpowców
Każdy kandydat na członka musi mieć poparcie trzech innych osób, które przynajmniej 5 lat są członkami Stowarzyszenia.
Absolwenci architektury oraz młodzi architekci mogą mieć z tym kłopot, dlatego im w tym zawsze pomagamy starając się, aby młodzi kandydaci mieli wsparcie ze strony członków Stowarzyszenia – zapraszamy do kontaktu z nami oraz udział w najbliższym wydarzeniu otwartym w celu prezentacji swojej osoby.
Jeżeli kandydat ma swoje referencje, może przedłożyć podpisy członków wprowadzających. Każdy kandydat musi na swojej deklaracji zamieścić TRZY takie podpisy.
Weryfikacja deklaracji
Po wypełnieniu deklaracji i podpisaniu jej przez kandydata, jego praca nad członkostwem dobiega końca – od tej pory deklaracją zajmuje się biuro i Zarząd. Prezydium Zarządu Oddziału (tj.: prezes, sekretarz, skarbnik i wiceprezesi) weryfikuje deklaracje i odsyła je do Zarządu Głównego w Warszawie, gdzie ma miejsce ponowna weryfikacja.
Członkostwo…
Jest to ostatni etap procedury zapisu – kandydat zostaje oficjalnie wpisany w poczet członków Stowarzyszenia.
Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej możesz należeć do każdego z Oddziałów SARP. Nie obowiązuje w tej kwestii rejonizacja.