XIII Zebranie Zarządu Głównego SARP i Rady Prezesów SARP w Bydgoszczy

Z trwających obrad….

 

foto: arch. Biś Lisowski

foto: arch. Agnieszka Popkowska