Zapraszamy do udziału w Konkursie na opracowanie projektu zagospodarowania dziedzińca Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Konkurs przeprowadzany jest w dwuetapowej, innowacyjnej formie, tzw. „formule flamandzkiej”. Według którego w pierwszym etapie odbywa się preselekcja uczestników na podstawie nadesłanego portfolio i opisu wizji przyszłego projektu. Do drugiego Etapu Konkursu Sąd Konkursowy zaprosi pięć pracowni, które, za wynagrodzeniem, opracowują dokładne prace konkursowe. Zwycięzca drugiego etapu zostanie zaproszony do negocjacji i opracowania projektu budowlanego oraz wykonawczego.


Konkurs otrzymał rekomendację SARP Poznań

Harmonogram
Ogłoszenie o konkursie, udostępnienie regulaminu konkursu:
do dnia 18 kwietnia 2019 r.
Termin składania zapytań do Regulaminu do I etapu Konkursu:
do dnia 8 maja 2019 r.
Termin udzielenia odpowiedzi na zapytania do Regulaminu do I etapu Konkursu:
do dnia 15 maja 2019 r.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
do dnia 21 maja 2019 r.
Termin przekazania informacji o dopuszczeniu do udziału w konkursie (do I etapu):
do dnia 28 maja 2019 r.

I etap konkursu
Termin złożenia Portfolio i Opisu Wizji zagospodarowania dziedzińca CK Zamek:
do dnia 11 czerwca 2019 r.
Opublikowanie wyników odrębnej oceny Portfolio i opisu Wizji zagospodarowania dziedzińca CK Zamek oraz przekazanie informacji o dopuszczeniu do udziału w II etapie Konkursu:
do dnia 19 czerwca 2019 r.

II etap konkursu
Termin składania zapytań do II etapu Konkursu:
do dnia 19 lipca 2019 r.
Termin udzielenia odpowiedzi na zapytania do II Etapu Konkursu:
do dnia 25 lipca 2019 r.
Termin składania prac konkursowych II Etapu Konkursu:
do dnia 27 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z dyskusją pokonkursową:
do dnia 11 września 2019 r

 

Nagrody:
Zamawiający zobowiązuje się zwrócić każdemu uczestnikowi, który złożył pracę konkursową
w II Etapie Konkursu, zgodną z ogólnymi wytycznymi, założeniami oraz wymogami
formalnymi zawartymi w Regulaminie, zryczałtowane koszty jej przygotowania w kwocie
łącznej 50 000,00 zł brutto (podzielone po równo na wszystkie, wybrane do II Etapu
zespoły). Ponadto najwyżej ocenione prace przez Sąd Konkursowy otrzymają Nagrody
pieniężne:
I Nagroda – 25 000 zł brutto
II Nagroda- 15 000 zł brutto
III Nagroda – 10 000 zł brutto

Więcej informacji oraz regulamin dostępne na stronie internetowej konkursu
http://ckzamek.pl/konkurs