Jak co roku, Stowarzyszenie Architektów Węgierskich wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.

Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2018 i 2019.

Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 3 września 2019 do godz.14.30 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Ul. Foksal 2

00-950 Warszawa

V4 FAMILY HOUSES

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej – edytowalnej i papierowej) muszą zawierać:

Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc:

·         Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni

·         Nazwę domu

·         Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje

·         Legendę z opisem  pomieszczeń

Grafikę:

·         Plan budynku z ogrodem

·         Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany

·         rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej

·         przekrój w charakterystycznym miejscu

·         3-4-zdjęcia domu w formacie jpg

Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.