Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości S.A. przy wsparciu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Ratuszowej w Warszawie prowadzonego w ramach programu Mieszkanie Plus.

O KONKURSIE

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Ratuszowej w Warszawie. Program funkcjonalny inwestycji obejmuje funkcję mieszkalną (zabudowa wielorodzinna) z częściowymi usługami w pierwszej kondygnacji nadziemnej wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, Inwestycja będzie realizowane przez Zamawiającego. na dz. ew. nr 152, 153, 154/5 z obrębu 4-12-03, Dzielnica Praga-Północ, Warszawa.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej koncepcji pod względem rozwiązań przestrzennych (urbanistycznych) i architektonicznych na zadanym terenie i skierowanie jej do realizacji.

Architekci mają do dyspozycji działkę o powierzchni 17 449 m2. Przewiduje się, że może na niej powstać 485 mieszkań. Zakres Inwestycji i opracowania Konkursowego oznaczono na Załączniku nr 11 do Regulaminu.

Działka, której dotyczy konkurs, jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 13 listopada 2019r.

Do kolejnego etapu Konkursu Sąd Konkursowy wyznaczy od 4 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 7 lutego 2020r.

W Sądzie Konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele m.st. Warszawy oraz niezależni architekci wskazani przez Oddział Warszawski SARP.

TERMINY:

  1. Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie Internetowej Konkursu do dnia 31.10.2019r.
  2. Składanie zgłoszeń do Konkursu przez zarejestrowanych – do dnia 05.11.2019r.
  3. Ogłoszenie listy Uczestników Konkursu – do dnia 13.11.2019r.
  4. Spotkania warsztatowe z Uczestnikami Konkursu – 16.12.2019r. oraz 17.12.2019r.
  5. Składanie prac konkursowych przez Uczestników – dnia 31.01.2020r.
  6. Prezentacja prac konkursowych przez Uczestników Konkursu – dnia 04.02.2020r.
  7. Ogłoszenie wyników Konkursu – dnia 07.02.2020r.

 

Informacje o Konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na Platformie Internetowej Konkursu: https://nieruchomosci.pfr.pl/konkursratuszowa/

 

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkursRatuszowa@npfr.pl