W dniu 24.10.2019 r. w Saloniku Hoffman na parterze Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury o godzinie 16:00 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału SARP Bydgoszcz, jako zebranie sprawozdawczo-programowo-wyborcze.

Podczas zebrania ustępujące Władze Oddziału uzyskały absolutorium.

Na Prezesa Oddziału SARP Bydgoszcz został wybrany arch. Jacek Wiśniewski.

Do Zarządu Oddziału weszli:

– Marta Bejenka-Reszka
– Marzena Dybowska
– Katarzyna Lebiecka
– Anna Pawlicka-Zabojszcz
– Zbigniew Rąbalski
– Błażej Rolbiecki
– Małgorzata Schmidt
– Piotr Tabaszewski
– Marta Wdowiak-Jendrzejczak
– Aleksandra Wełna
– Agata Zielińska.