W związku z zaistniałą sytuacją,  Stowarzyszenie Architektów Polskich wprowadza następujące zmiany w harmonogramie  i zasadach konkursu NAGRODA SARP:

  1. Termin dostarczania zgłoszeń ulega zmianie – aktualny termin to 22 kwietnia (środa) br.
  2. Zgłoszenia dostarczane osobiście, przez operatora pocztowego lub posłańca będą przyjmowane przez osobę dyżurną (w przypadku jeśli biuro będzie nadal zamknięte) w Biurze ZG SARP, I piętro, Pałac SARP ul. Foksal 2 w Warszawie.