Prezydent Miasta Włocławek ogłosił wyniki konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego.


Na konkurs wpłynęło 18 prac, jednak jedna nie spełniała wymogów formalnych. Ocenie poddane zostało 17 prac, z których wyłoniono zwycięski projekt. Jury przyznało również II nagrodę i 4 równorzędne wyróżnienia.

Zwycięski projekt został przygotowany przez ARR ARCHITECTURE Kacper Rojek z Łodzi.

Link do transmisji z ogłoszenia wyników: https://youtu.be/Pil_CJFe2eY

Link do informacji o konkursie i wynikach: https://bip.um.wlocl.pl/konkurs-realizacyjny-otwarty-jednoetapowym-na-opracowanie-koncepcji-programowo-przestrzennej-budowy-przebudowy-i-rozbudowy-budynkow-mieszkalnych-i-mieszkalno-uslugowych-wraz-z-zagospodarowaniem-tere/

Nagrodzone prace można obejrzeć na poniższych stronach:
http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/76/16560/wybralismy-najlepsza-koncepcje-na-zagospodarowanie-kwartalu-pomiedzy-ulicami-brzeska-cyganka-3-maja-i-zabia?fbclid=IwAR1sbw1A7sufmMRf4LwxET9TBtoeyM1cDw-06caXj7B2SgYgHBiDazDZJPM
http://rewitalizacja.wloclawek.eu/info,spoleczne_budownictwo_czynszowe_koncepcja_,135.html?fbclid=IwAR1s_kBvaHkgpK9UhCWIglJg0Uw0LdioDfJEQR5Lq74U6vyRuev6wn8ewQM

Załączone zdjęcie to: Wizualizacja przebudowa kwartału w centrum Włocławka dla potrzeb społecznego budownictwa czynszowego, proj. Arr Architecture, I nagroda