Gmina Miasto Włocławek ogłosiła konkurs rekomendowany przez SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania pn. „3 – go Maja woonerfem / przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek obejmującego przebudowę ulicy”

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu: 30.12.2020
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 21.01.2021 do godz. 12.00

Składanie pytań: 26.02.2021
Składanie prac konkursowych: do 16.04.2021 do godz. 12.00
Ogłoszenie wyników: do 4.05.2021
Nagrody:
I nagroda – 25 tys. zł brutto
II nagroda – 15 tys. zł brutto
III nagroda 10 tys. zł brutto

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi jest dostępny na stronie organizatora:
https://bip.um.wlocl.pl/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-pn-3-go-maja-woonerfemprzebudowa-ul-3-maja-w-ramach-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-wloclawek-obej/