Gmina Miasto Włocławek ogłosiła konkurs rekomendowany przez SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zadania Rozbudowa i przebudowa ulic: Traugutta (od ul. Kraszewskiego), Jagiellońska, Szczęśliwa, Zielony Rynek, Miedziana, Zduńska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zielone tereny Śródmieścia – dokumentacja”

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie konkursu: 30.12.2020
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 28.01.2021 do godz. 12.00

Składanie pytań: 10.02.2021
Składanie prac konkursowych: do 31.05.2021 do godz. 12.00
Ogłoszenie wyników: do 17.06.2021
Nagrody:
I nagroda – 25 tys. zł brutto
II nagroda – 15 tys. zł brutto
III nagroda 10 tys. zł brutto

Regulamin wraz z załącznikami formalnymi i merytorycznymi jest dostępny na stronie organizatora:
https://bip.um.wlocl.pl/na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zadania-rozbudowa-i-przebudowa-ulic-traugutta-od-ul-kraszewskiego-jagiellonska-szczesliwa-zielony-rynek-miedziana-zdunska-wraz-z-infr/