Doroczna Nagroda SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „DYPLOM ROKU” 2021 – I etap
 
Termin składania prac w I etapie konkursu mija 10 maja 2021 r.

 
Prace (w formie skrótowego opracowania) oraz skan zgłoszenia należy przesłać do Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej na adres mailowy: bydgoszcz@sarp.org.pl
Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu na I etapie są: Promotor, Recenzent, Dziekan w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych, Komisja Dyplomowa (lub inne powołane przez Dziekana ciała kolegialne, biorące udział w procesie oceny prac dyplomowych, skutkującym nadaniem dyplomu magistra inżyniera architekta), Dyplomant samodzielnie, za pisemną zgodą Promotora.
Skrótowe opracowanie powinno się składać z: autorskiej prezentacji pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu zawierającej wyselekcjonowany materiał obejmujący najistotniejsze jej aspekty, opracowany na maksymalnie 2 planszach (wirtualne 100×70 cm) w układzie poziomym o rozdzielczości 75 dpi oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4 – zawarty w pliku o pojemności nie większym niż 15 MB.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres mailowy: dyplom.roku@sarp.pl
Przypominamy, że zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: bydgoszcz@sarp.org.pl
Regulamin i wszelkie dokumenty związane z konkursem można znaleźć na stronie konkursu: http://www.sarp.org.pl/…/ogloszenie_konkursu_dyplom…/