Konkurs na doroczną nagrodę BDA-SARP
Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor/autorzy uzyskał/li w okresie przed datą zgłaszania prac do edycji bieżącej oraz w okresie całego poprzedniego roku kalendarzowego stopień magistra inżyniera architekta, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości.

Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje Komisja Kwalifikacyjna lub samodzielnie autorzy i promotorzy prac.
Prace należy dostarczyć elektronicznie poprzez aplikację wetransfer, zgodnie z obowiązującym regulaminem i na obowiązującym layoucie, na adres mailowy: bydgoszcz@sarp.org.pl do dnia 31 marca br.
Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane kontaktowe (telefon, adres e-mail) do autorów zgłoszonych prac.
Konkurs, wraz z towarzyszącymi mu warsztatami odbędzie się w dniach 24-27 czerwca br. siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP w Warszawie.
Prezentacja prac finałowych odbędzie się w dniu 26 czerwca.
Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 27 czerwca br. (niedziela).
Informacje dla uczestników konkursu znajdują się w Regulaminie na stronie http://www.sarp.org.pl/…/konkurs_na_doroczna_nagrode…/