Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, jak co roku, wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.
Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji, jak i gości, odwiedzających wystawę, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2020 i 2021.

Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 10 września 2021 do godz.14.00 na adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej) muszą zawierać:
Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc (edytowalnym):
·         Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres, aktualny kontakt e-mail i telefoniczny do pracowni
·         Nazwę domu
·         Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
·         Legendę z opisem  pomieszczeń
Grafikę:
·         Plan budynku z ogrodem
·         Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
·         rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
·         przekrój w charakterystycznym miejscu
·         3-4-zdjęcia domu (oddzielne) w formacie jpg + nazwisko autora zdjęć
·         zdjęcie portretowe autora/autorów domu+ nazwisko autora zdjęć

Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.

Więcej informacji: http://www.sarp.org.pl/pokaz/wystawa_domy_jednorodzinne_w_krajach_grupy_wyszehradzkiej,2901/