Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Województwo Mazowieckie, przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich, ogłasza jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla Inwestycji  ”Budowa budynku dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje, na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie.

Sąd konkursowy:

1.         arch. Jacek Lenart – Przewodniczący Sądu Konkursowego
Sędzia konkursowy SARP Oddział Szczecin, Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP.

2.         arch. Jacek Krych – Sędzia referent
Sędzia konkursowy SARP Oddział Katowice.

3.         dr inż. prof. PW arch. Jerzy Grochulski – Sędzia konkursowy
Sędzia konkursowy SARP Oddział Warszawa.

4.         Sędzia Sądu Apelacyjnego Beata Waś – Sędzia konkursowy  
Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

5.         arch. Malwina Łazęcka – Malińska – Sędzia konkursowy  
Sąd Apelacyjny w Warszawie.

6.         arch. Wojciech Wagner – Sędzia konkursowy
Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

7.         arch. Grzegorz Chruściel – Sędzia konkursowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

8.         mgr inż. Agnieszka Klimczak – Sędzia konkursowy
Kierownik Wydziału ds. Realizacji Inwestycji – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

oraz Sędziowie Zapasowi:

1.         arch. Piotr Śmierzewski – Sędzia zapasowy
Sędzia konkursowy SARP Oddział Koszalin.

2.         inż. Teresa Roszkowska-Śliź – Sędzia zapasowy  
Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:

1.         arch. krajobrazu Marek Szeniawski – Sędzia Konkursowy SARP Oddział Warszawa.

Harmonogram konkursu:

  • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 16 listopada 2021
  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 17 listopada 2021 12:00
  • Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących prac konkursowych: 2 lutego 2022
  • Termin składania prac konkursowych: 2 marca 2022 15:00
  • Termin powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu w tym podania do wiadomości publicznej wyników rozstrzygnięcia konkursu: 30 marca 2022

UWAGA: Powyższe terminy są orientacyjne.

Pula nagród:

Pierwsza nagroda – 50.000 PLN brutto

Druga nagroda – 30.000 PLN brutto

Trzecia nagroda – 20.000 PLN brutto

Więcej informacji pod adresem:  https://1013.konkurs.sarp.pl/