„TWÓJ DOM – DIALOG Z TRADYCJĄ” – KONKURS ARCHITEKTONICZNY
Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Białystok, ogłasza konkurs architektoniczny „Twój dom – dialog z tradycją”.


Celem konkursu jest znalezienie nowych wzorców zabudowy jednorodzinnej (dom o wielkości do 150m2) będących współczesną kontynuacją najlepszych tradycji budownictwa wiejskiego na terenie województwa podlaskiego. Jest to konkurs otwarty, ogólnopolski skierowany zarówno do profesjonalnych architektów, jak i studentów architektury.

Przewidziana pula nagród (łącznie w obydwu kategoriach) wynosi 70 tys. złotych.

Termin składania prac został wyznaczony na 25 listopada 2021r.

Więcej informacji o konkursie, obowiązujący regulamin i załączniki formalne znajdują się na stronie:
http://sarp-bialystok.org/konkurs-twojdom/