17 -18 listopada, odbędzie się XIII Konferencja Konserwatorsko-Architektoniczna: Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny.


Tematyka Konferencji staje się coraz bardziej aktualna. Kiedy po raz pierwszy w 2009 gościliśmy na niej uczestników i prelegentów, idea Konferencji była zrozumiała jedynie dla bardzo świadomych inwestorów, urzędników czy architektów i konserwatorów. Dzisiaj jej postulaty wypracowane przez poprzednie edycje /spotkaliśmy się już 12 razy/ są głoszone przez wszystkie środowiska zajmujące się projektowaniem i rozwojem miast.  Już dziś wiadomo, że kolejne budżety Unii Europejskiej będą zawierały twarde klauzule dotyczące ekologii, śladu węglowego, czy jak największego nasycenia zielenią miast, zwłaszcza tych zamieszkałych przez wielomilionowe populacje.
Zapewne debata konferencji skoncentruje się na działaniach, środkach i metodach, które prowadzą do skutecznego zespolenia martwej tkanki urbanistycznej z żywym organizmem miejskiego kontekstu. Problem ten jest istotny zarówno w wypadku dużych zespołów poprzemysłowych rewitalizowanych wobec braku odpowiedniego otoczenia miejskiego jak i w warunkach waloryzacji zespołów zabytkowych w czynnej, dominującej tkance miejskiej. Tegoroczne spektrum przypadków jak zwykle obejmie działania podejmowane na rzecz ochrony zabytków w skali całego kraju.
Zapraszamy i liczymy na Państwa obecność i głos w dyskusji.

Hasło: Nobilitacja poprzez rewitalizację. Architektura modernistyczna i poprzemysłowa szansą
na nowe myślenie o roli centralnych dzielnic miast.
A zwłaszcza:
Jak odpowiedzieć za pomocą architektury na główne wyzwania cywilizacyjne:
1. Skupienie głównych funkcji miasta (mieszkanie, praca, odpoczynek) w promieniu 15 minut
pieszego marszu.
2. Połączenie wysiłków rewitalizacyjnych z trendami ekologicznymi.
3. Przeniesienie trendów kolonizacyjnych z przedmieść do dzielnic centralnych – śródmiejskie
miasto ogród.
4. Nobilitacja i ochrona zabytków architektury modernistycznej oraz industrialnej wieku XX.
Tematy poszczególnych sesji w ciągu dwóch dni konferencji:
1. W jaki sposób najlepiej pogodzić sprzeczności w świecie ekologicznych wyzwań
i ograniczeń?
Założenia XIX i XX–wiecznej architektury poprzemysłowej, która obecnie znajduje

 

Data: 17-18 listopada 2021
Miejsce: Pawilon SARP, Ulica Foksal 2, Warszawa
Transmisja online w godzinach 10.00- 19.00
Szczegółowy program i link do transmisji opublikujemy na stronie SARP i NIAiU.
Wyślemy tę informację wszystkim, którzy potwierdzą swój udział w Konferencji pisząc na adres
mailowy:
konferencje.trygon@gmail.com
Organizatorzy Konferencji: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki/ NIAiU; Stowarzyszenie
Architektów Polskich/ SARP, Trygon Agencja autorska.
Patroni Merytoryczni: ARCHE, Bolix, Ceramika Paradyż, Cherka Kancelaria Prawna, Echo Investment,
ERBUD, Norblin, OTB Poland, Port Praski, Zeitgeist.