Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 6 maja 2022 r. można nadsyłać zgłoszenia do NAGRODY ROKU SARP, edycja 2022 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym 2021 obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.


O przyznanie Nagrody mogą występować architekci-autorzy, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.
Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, w skład którego wchodzą:

 1. strona tytułowa zawierająca:
  1. nazwę obiektu,
  2. imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),
  3. zdjęcie obiektu,
 2. karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:
  1. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),
  2. imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni
   z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,
  3. nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
  4. autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
  5. imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi
   (e-mail, telefon),
  6. imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi
   (e-mail, telefon),
  7. opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),
  8. kategorię zgłaszanego obiektu,
 3. opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600 znaków i dwóch stron formatu A4,
 4. zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,
 5. pendrive z następującymi materiałami w formie elektronicznej:
  1. zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,
  2. karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
   w formie edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,
  3. 8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość minimum 5000 pikseli x 3500 pikseli,
  4. sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów), rysunki wyłącznie w formatach EPS lub PDF.

Harmonogram konkursu:
·         7 marca 2022 r. – ogłoszenie konkursu
·         do 6 maja 2022 r.– zgłaszanie prac do konkursu – liczy się data doręczenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie
·         24 czerwca 2022 r. – termin ogłoszenia wyników konkursu; wernisaż wystawy, siedziba SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie

Jury przyznaje autorom (zespołom autorskim) nagrody w sześciu kategoriach:

 1. budynek mieszkalny jednorodzinny,
 2. budynek mieszkalny wielorodzinny,
 3. budynek biurowy, oświaty lub administracji,
 4. budynek kultury,
 5. inny budynek użyteczności publicznej,
 6. przestrzeń publiczna,
 7. architektura w przestrzeni dziedzictwa

oraz GŁÓWNĄ NAGRODĘ ROKU SARP dla jednego z obiektów.

·         arch. Grzegorz Stiasny, Wiceprezes SARP, Przewodniczący Jury,
·         arch. Daria Kieżun, SARP Oddział Wrocław,
·         arch. Tomasz Konior, SARP Oddział Katowice,
·         arch. Marek Chrobak, SARP Oddział Rzeszów,
·         arch. Mariusz Tenczyński, SARP Oddział Opole,
·         arch. Adriana Patalas, przedstawiciel Rady Prezesów SARP,
·         przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy BOLIX,
·         przedstawiciel Mecenasa Konkursu, Firmy WIŚNIOWSKI,
·         arch. krajobrazu Marek Szeniawski, Sekretarz organizacyjny konkursu.

REGULAMIN KONKURSU znajduje się na stronie internetowej: https://www.sarp.pl/pokaz/regulamin_nagrody_roku_sarp,3032/
Link do ogłoszenia na stronie: https://www.sarp.pl/pokaz/ogloszenie_konkursu_nagroda_roku_sarp-_edycja_2022,3148/
Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: nagroda.sarp@sarp.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
z dopiskiem „Nagroda Roku SARP, edycja 2022”