Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich informuje, że do dnia 5 kwietnia 2023 r. można nadsyłać zgłoszenia do konkursu NAGRODA ROKU SARP, edycja 2023 za wybudowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekazany do użytku w minionym roku kalendarzowym 2022 obiekt lub zespół obiektów o znaczących wartościach architektonicznych.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci-autorzy, a także Oddziały SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy, organy administracji publicznej i redakcje magazynów architektonicznych, po uzyskaniu zgody autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4, 
w skład którego wchodzą:

1.              strona tytułowa zawierająca:

a)             nazwę obiektu,

b)             imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego),

c)              zdjęcie obiektu,

2.              karta zgłoszenia, według Załącznika nr 1 do Regulaminu, zawierająca:

a)             imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego oraz adres z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon),

b)             imię i nazwisko autora (zespołu autorskiego) oraz nazwę i adres pracowni
z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon), informację o współpracy autorskiej,

c)              nazwę inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),

d)             autorów zdjęć inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),

e)             imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz adres z danymi kontaktowymi
(e-mail, telefon),

f)              imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy oraz adres z danymi kontaktowymi
(e-mail, telefon),

g)             opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),

h)             kategorię zgłaszanego obiektu,

3.              opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów), nie przekraczająca 3600 znaków i dwóch stron formatu A4,

4.              zdjęcia i rysunki umieszczone na maksimum czterech stronach formatu A4,

5.              pendrive z następującymi materiałami w formie elektronicznej:

a)             zawartość portfolio opisanego w pkt. 1-4 powyżej, w formacie PDF,

b)             karta zgłoszenia i opisowa charakterystyka inwestycji (obiektu lub zespołu obiektów),
w formie edytowalnej, w formacie DOC lub DOCX,

c)              8-12 zdjęć inwestycji (obiektu), wyłącznie w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość minimum 5000 pikseli x 3500 pikseli,

d)             sytuacja, charakterystyczny rzut i przekrój inwestycji (obiektu lub zespół obiektów), rysunki wyłącznie w formatach EPS lub PDF.

 

Harmonogram konkursu:

·                20 luty 2023 r. – ogłoszenie konkursu

·                do 5 kwietnia 2023 r.– zgłaszanie obiektów do konkursu – liczy się data doręczenia do siedziby ZG SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie

·                12 maja 2023 r. – termin ogłoszenia wyników konkursu; wernisaż wystawy, siedziba SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie

 

Jury przyznaje autorom (zespołom autorskim) nagrody w kategoriach:

1.                   budynek mieszkalny jednorodzinny,

2.                   budynek mieszkalny wielorodzinny,

3.                   budynek biurowy, oświaty lub administracji,

4.                   budynek kultury,

5.                   inny budynek użyteczności publicznej,

6.                   przestrzeń publiczna,

7.                   architektura w przestrzeni dziedzictwa,

8.                   architektura wnętrz,

9.                   architektura krajobrazu,

10.               zróżnicowany rozwój i budynki certyfikowane

oraz GŁÓWNĄ NAGRODĘ ROKU SARP dla jednego z obiektów.

 

Jury Konkursu:

·                     arch. Grzegorz Stiasny, Wiceprezes SARP, Przewodniczący Jury,

·                     arch. Agnieszka Wasielewska-Prychoda, przedstawiciel Rady Prezesów SARP,

·                     Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków,

·                     arch. Piotr Fokczyński, SARP Oddział Wrocław,

·                     arch. Karol Fiedor, SARP Oddział Poznań,

·                     arch. Sylwia Krzysztofik, SARP Oddział Łódź,

·                     arch. Jacek Wisniewski, SARP Oddział Bydgoszcz,

·                     przedstawiciel Mecenasa Konkursu

·                     arch. krajobrazu Marek Szeniawski, Sekretarz organizacyjny konkursu.

 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: nagroda.sarp@sarp.pl

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:
Zarząd Główny SARP
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
z dopiskiem „Nagroda Roku SARP, edycja 2023”

 

 

Regulamin, harmonogram konkursu oraz załączniki formalne znajdują sie na stronie:

https://www.sarp.pl/pokaz/ogloszenie_konkursu_nagroda_roku_sarp-_edycja_2023,3261/