VIII edycja Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem” oraz nabór do
X edycji Konkursu TEORIA orgazniowane przez Fundację im. Stefana Kuryłowicza.

Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem”, które
Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zorganizuje w Gdańsku w dn. 1-2 kwietnia 2023 r., oraz nabór do
X edycji Konkursu TEORIA w nowej odsłonie – trzyetapowego programu połączonego ze
stacjonarnymi, 2-dniowymi „Warsztatami pisania o architekturze”, które odbędą się w Domu
Kuryłowiczów w Kazimierzu Dolnym w dn. 22-23 kwietnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich, którzy mają ukończony kierunek architektoniczny min, 1 stopnia oraz nie ukończyli 40 r.ż.

 

Formularze oraz regulaminy konkursów dostępne są pod adresami:
Konkurs TEORIA: www.fundacja-sk.pl/programy/teoria/
Stypendium PRAKTYKA: www.fundacja-sk.pl/programy/praktyka/

ORGANIZATOR
Fundacja im. Stefana Kuryłowicza