Szanowni Państwo,

Roztoczański Park Narodowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Lublin ogłosił Konkurs architektoniczny SARP 1048, nieograniczony, jednoetapowy na koncepcję obiektu ścieżki w „koronach drzew” oraz wieży widokowej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. takim, w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

 

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji budowy:

– Ścieżki w koronach drzew (Zadanie A) na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego;

– Wieży widokowej (Zadaniem B) na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Panasówka;

wraz z zagospodarowaniem terenu, w obszarze niezbędnym do realizacji Inwestycji.

 

Harmonogram:

1. Ogłoszenie Konkursu                     18.07.2023r.

2. Zadawanie pytań                            do 25.08.2023r.

3. Składanie prac konkursowych       do 15.09.2023r.

4. Ogłoszenie wyników                      26.09.2023r.

 

Nagrody:

Zadanie A:

I Nagroda – 20 000,00 zł brutto

II Nagroda – 14 000,00 zł brutto

III Nagroda – 8 000,00 zł brutto,

Wyróżnienie I – 4 000,00 zł brutto

Wyróżnienie II – 4 000,00 zł brutto

oraz Nagroda w postaci zaproszenia Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę pieniężną do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

 

Zadanie B:

I Nagroda – 20 000,00 zł brutto

II Nagroda – 14 000,00 zł brutto

III Nagroda – 8 000,00 zł brutto

Wyróżnienie I – 4 000,00 zł brutto

Wyróżnienie II – 4 000,00 zł brutto

oraz Nagroda w postaci zaproszenia Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzymała I Nagrodę pieniężną do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

 

Strona konkursu: https://1048.konkurs.sarp.pl

Komunikacja: http://epk.sarp.pl