Władze Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału w Bydgoszczy:

Prezes Oddziału:

arch. Jacek Wiśniewski

 

Zarząd Oddziału:

arch. Marta Wdowiak-Jednrzejczak – wiceprezes do spraw wewnętrznych

arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz – wiceprezes do spraw twórczości

arch. Marzena Dybowska – skarbnik

arch. Marta Bejenka-Reszka – sekretarz

arch. Katarzyna Lebiecka – członek

arch. Zbigniew Rąbalski – członek

arch. Błażej Rolbiecki – członek

arch. Piotr Tabaszewski – członek

arch. Aleksandra Wełna – członek

arch. Agata Zielińska – członek

 

Pełnomocnicy Zarządu Oddziału: 

arch. Agnieszka Popkowska – pełnomocnik ds. mediów

arch. Małgorzata Schmidt – pełnomocnik ds. integracji

 

Komisja Rewizyjna: 

arch. Piotr Lewiński – przewodniczący

arch. Janusz Mikielski – zastępca przewodniczącego

arch. Aleksandra Dopierała – sekretarz

 

Sąd Koleżeński:

arch. Wiesława Witkowska-Kołakowska – przewodnicząca

arch. Ewa Pasoń – zastępca przewodniczącej

arch. Monika Świtała – sekretarz

arch. Anna Strosin – członek

arch. Jan Wojciech Skowroński – członek

 

Kolegium Sędziów Konkursowych:

arch. Maria Jankowska-Olbratowska – przewodnicząca

arch. Małgorzata Schmidt – zastępca przewodniczącej

arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz – sekretarz

arch. Krzysztof Łukanowski – członek

arch. Andrzej Myga – członek

arch. Jan Wojciech Skowroński– członek

arch. Jacek Wiśniewski – członek

 

Delegaci na Walny Zjazd:

arch. Marta Bejenka-Reszka – delegat

arch. Małgorzata Schmidt – delegat

arch. Jacek Wiśniewski – delegat