Dla kandydatów do SARP Oddział Bydgoszcz

Jak się zapisać?
Sylwetka kandydata
Członek SARP powinien przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów (http://www.sarp.pl/kat/keza,62) oraz Statutu (https://www.sarp.pl/pokaz/statut_stowarzyszenia_architektow_polskich,13/).
Wypełnienie karty ewidencyjnej
Procedura zapisu jest prosta i wymaga od kandydata przede wszystkim wypełnienia kart deklaracji członkostwa. Karty deklaracji należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, wstawić zdjęcie, podpisać, uzyskać poparcie trzech członków wprowadzających (szczegóły poniżej) i złożyć w biurze SARP O/Bydgoszcz lub przesłać pocztą.
Poparcie Sarpowców
Każdy kandydat na członka musi mieć poparcie trzech innych osób, które są członkami Stowarzyszenia od przynajmniej 5 lat.
Absolwenci architektury oraz młodzi architekci mogą mieć z tym kłopot, dlatego im w tym zawsze pomagamy starając się, aby młodzi kandydaci mieli wsparcie ze strony członków Stowarzyszenia – zapraszamy do kontaktu z nami oraz udział w najbliższym wydarzeniu otwartym w celu prezentacji swojej osoby.
Jeżeli kandydat ma swoje referencje, może przedłożyć podpisy członków wprowadzających. Każdy kandydat powinien na swojej deklaracji zamieścić TRZY takie podpisy.
Weryfikacja deklaracji
Po wypełnieniu deklaracji i podpisaniu jej przez kandydata, jego praca nad członkostwem dobiega końca – od tej pory deklaracją zajmuje się biuro i Zarząd. Zarządu Oddziału weryfikuje kompletną deklarację podczas najbliższego posiedzenia (odbywają się raz w miesiącu) i podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata w poczet Członków SARP. O wyniku weryfikacji, kandydat jest powiadamiany mailowo.
W przypadku pozytywnej weryfikacji jeden egzemplarz deklaracji jest odsyłany do Zarządu Głównego w Warszawie, gdzie trafia do archiwum SARP.
Członkostwo
Jest to ostatni etap procedury zapisu – kandydat zostaje oficjalnie wpisany w poczet Członków Stowarzyszenia.
Brak rejonizacji
Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej możesz należeć do każdego z Oddziałów SARP. Nie obowiązuje w tej kwestii rejonizacja.
Legitymacja członkowska
W celu uzyskania legitymacji członkowskiej, należy przesłać na adres bydgoszcz@sarp.pl zdjęcie w formacie jpg w rozdzielczości m.in. 300 dpi oraz opłacić składki do końca bieżącego roku. Legitymacja jest wyrabiana przez Zarząd Główny i przesyłana od Oddziału. Wręczenie legitymacji następuje podczas wydarzenia organizowanego przez Oddział.